Handlekurv: 0 Varer

Forretningsbetingelser

Priser
Alle priser på våre nettsider og i vår katalog er eksklusiv mva og frakt. Vi tar forbehold om produkt og prisendringer i henhold til de enhver gjeldende forskrifter. Fraktpriser opplyses ved forespørsel.

Betalingsfrist
Betalingsfristen er 15 dager netto fra fakturadato. Ved betaling etter forfall beregnes morarente av gjeldende beløp samt 60 kroner Pr.purring. 

Frakt
Alle varer blir sendt med transportør og det må være personer tilstede for å ta i mot varene ved levering. Hvis det er behov for kranbil for å få levert varene må dette opplyses om ved bestiling. Produktene må kontrolleres av kjøper ved mottak.  Dersom det har oppstått transportskade eller det er feil i antall kolli skal transportør gjøres oppmerksom på dette på stedet. Eventuelle skader skal også anmerkes skriftelig på fraktbrevet, hvis ikke bortfaller retten til reklamasjon på transportskaden. Dersom det foreligger feil eller mangler må dette meldes til Lek og Sikkerhet AS innen 4 dager etter mottak av varene.