Handlekurv: 0 Varer

Planlegging

Lekeplasser - fremmer helse, læring og sosial inkludering.

 

Lekeplassen vil være den naturlige samlingsplassen for barn og voksne i et område.  For å gjøre plassen attraktiv bør den legges på et sentralt og hyggelig sted slik at den blir brukt av flest mulig.

En lekeplass som etableres vil som oftest være et permanent anlegg og vil bli værende på plassen i lang tid fremover.  Lekeapparatene har lang levetid, og det er derfor grunn til å tenke fremover i tid når lekeplassen skal anlegges. 

Ved etablering av en lekeplass snakker vi ofte om lekeverdien på lekeplassen.  Dette  går på den funksjon lekeplassen har og i hvilken grad den kan tilfredstille barnas behov.  Utformingen av en lekeplass vil avhenge av alderen på de barna som det forventes skal leke der og hvor den er plassert.  Det vil stilles ulike krav til lekeplassen på skoler, i barnehager og i boligområder. 

På skolen skal  lekeplassen aktiveisere barna slik at de raskt kan få ut uroen av kroppen etter timen,  mens det andre steder ofte er behov for en lekeplass hvos barna skal leke over en lengre periode og hvor den sosiale leken er viktigere

Lekeapparatene skal passe til ulike aktiviteter og aldersgrupper.  På større lekeplasser er det derfor en fordel og skille ulike typer lekeapparater i ulike lekeområder ut fra graden av bevegelse og fare for kollisjoner mellom lekefunksjonene.   Vårt mål er å forsikre oss om at hver lekeplass er skreddersydd etter  brukerens og kundens ønsker. 

Huskestativer  og større klatreleker som er beregnet for fysiske aktiviteter bør skilles fra typiske sosiale leker hvor rolleleken er en vesentlig  faktor.

 

Barn elsker å leke  - de har også behov for å leke.  Studier viser at barn blir sunnerer gjennom aktiv lek,  det hjelper dem å bygge opp viktig motorikk og legger grunnlaget for det å kunne tenke abstrakt.