Handlekurv: 0 Varer

Sikkerhet på lekeplassen

Alle lekeapparater produsert av Lek og sikkerhet AS eller våre leverandører er produsert i henhold til gjeldende regelverk, NS 1176 eller NS 1177. De blir også kontrollert og sertifisert av TÜV SÜD product Service GmbH. Dette for å få en akreditert tredjepart til å gå gjennom produktene som en kontroll av våre egne risikovurderinger.

 

Sikkerhetssone:
Det skal ikke forekomme stein eller andre hindringer i sikkerhetssonen.  Den er minimum 1,5 meter i alle retninger og øker med fallhøyden. 

Sikkerhetssonen er angitt for alle apparatene i vår katalog og på nett. I fartsretningen for rutsjebaner er sonen 2 meter. Hvis det plasseres flerer lekeapparater i et område kan lekeapparatene dele sikkerhetssone,  men det forutsettes at fartsretningen fra lekeapparatene ikke krysser hverandre slik at det oppstår fare for kollisjoner.

Fallhøyde:
Med fri fallhøyde menes den loddrette avstanden mellom et sted på lekeapparatet som er beregnet til å leke på, eller som brukeren lett kan komme opp på ved en tilsiktet bruk av utstyret, og underlaget, en underliggende flate eller utstyrdel.

I utgangspunktet regnes fallhøyden fra det punkt som gir kroppen støtte. Det vil si at på stå- og sitteflater regnes avstanden fra gulvet eller setet til den underliggende flaten. I klatreleker hvor brukeren henger, regnes fallhøyden fra det sted hvor brukeren holder seg fast til den underliggende flaten.

Det er viktig å merke seg at det er den tiltenkte leken som er utgangspunkt for fallhøyde. Ved for eks. ringer er det ringenes høyde som skal benyttes og ikke tverrliggeren selv om det er mulig å klatre opp på denne.

Generelt sett er den største tillatte fallhøyden 3 meter.