Handlekurv: 0 Varer

Vedlikehold

Ansvaret for vedlikehold og ettersyn av lekeapparater og lekeområdet påhviler eierne av plassen.

 

Ettersyn av lekeapparatene skal foretas minst en gang hver måned. For å opprettholde en best og størst mulig sikkerhet, må feil, hærverk og mangler utbedres med en gang. Hvis det ikke er mulig, må lekeapparatet avstenges for bruk.

Sjekkliste

Underlag:
Sjekk at det ikke har kommet glass, sprøytespisser eller annen søppel i lekeområde til barna. Etterfyll sand ved behov. Matter og gummiasfalt kan spyles rent.

Treverk:
Vi har flere forskjellige tresorter i vårt sortiment,  furu, lerk og robina. Tre er et levende materiale og det kan sprekke i større og mindre grad. Ved større sprekker ta kontakt med oss for å få hjelp til å løse dette. Treverk  vil alltid trenge noe vedlikehold.  Furu skal oljes minst en gang i året med olje med soppdreper og det må sjekkes at det ikke har gått råte i treverket. Dette skjer gjerne i overgangen mellom luft og mark, men ved dårlig vedlikehold kan det oppstå flere steder. Stikk i stolpene, hvis den gir etter er det noe galt. Da må stolpen byttes ut. Lerken skal ikke behandles med noen stoffer men gåes over med et fint sandpapir en gang i året eller ved behov dersom overflaten "fliser" seg opp. Robinia kan gjerne få ett strøk med transparent oljebeis, farge gylden. Generelt for alle lekeapparater er at alle skruer, bolter, oppheng  etc.  må sjekkes og dras til minst en gang i året.

Kjettinger og tau:
De skal til enhver tid være hele.  Løst tauverk /kjettinger skal være festet i bakken.  Beslag og oppheng må ettersees, Husk at slitasje på delene kan gjøre at husker og andre ting kan falle av. Dette kan igjen føre til alvorlige skader. Påse at alle lagre er intakte. Dette bør gjøres på periodisk ettersyn.

Lovlige åpninger og vinkler:
Det er viktig å sjekke at alle åpninger er innenfor de rammer som gjelder i standarden.

Kropp og hode:
Åpninger mellom 9-23 cm er ikke lovlige over 60 cm fra bakken. Sirkelrunde hull kan ha en diameter opptil 13 cm.

Fingre og tær:
Åpninger mellom 8-25 mm er ikke lovlige over  1,2m fra bakken på steder hvor fingre eller tær kan sette seg fast.

Føtter:
Åpninger på horisontale flater der det er naturlig å gå, skal ikke ha åpninger over 30mm

Vinkler:
V-formede åpninger hvor åpningen peker oppover skal ikke forekomme hvis vinkelen er spissere en 60 grader og minste avstand mellom sidene er mindre enn 4,5 cm.